Hvor og når?


Sportsbilfestivalen arrangeres 27. - 28. august 2021 på Arctic Circle Raceway. Det vil være to dager med kjøring fra 09.00 til 20.00, og sosiale aktiviteter på kveldstid. 


Nytt av året er at vi også arrangerer Sportsbilfestivalen Grand Tour 28. august. Dette er en kjøretur langs helgelandskysten som ender opp på ACR lørdag ettermiddag. Billetter:

https://killsbugsfast.hoopla.no/sales/grandtour21


Vi fokuserer på å gi deg muligheten til å teste bilen under trygge forhold, derfor deler vi opp i grupper etter erfaring, biltype og hastighet. I tillegg tilbyr vi instruktører gjennom begge dager, så alt ligger til rette for å få utviklet kjøreferdighetene. Hvor melder jeg meg på, og er det forhåndspåmelding?

Om du ikke har deltatt tidligere må du registrere deg via vårt skjema, så vil du etterhvert (så langt det er ledige plasser) få tilsendt en billettlink. Det vil ikke være mulig med drop-in, og kun biler/førere med gyldig billett får tilgang til pit og bane.

 

Kan jeg betale med kort?

Nei. All påmelding gjøres i forkant via Hoopla. 

 

Må jeg stille på førermøte?

Ja, førermøte er obligatorisk for alle som skal kjøre på banen. Her blir det gitt viktig informasjon, og informasjon som av ulike grunner kan være spesiell nettopp denne dagen. Se tidskjema for når førermøte avholdes. 


Grupper?

Nybegynner: Ingen eller lite banekjøring fra før.Krav om hjelm, ikke krav om kjøredrakt. Kun forbikjøring på rettstrekk. 

Urutinert: Noe banekjøring fra før. Høyere tempo og forbikjøring lovlig rundt hele banen. Krav om hjelm og kjøredress.

Rutinert: Mye banekjøring fra før. Høyere hastighet og raskere biler enn de to andre gruppene. Krav om hjelm og kjøredress.

Classic: Gruppe for klassiske biler. Her er det enda strengere krav til avstand mellom biler.

Det aksepteres ikke drifting, sladding eller likende på dette arrangementet. 

 

Hva trenger jeg for å få kjørt på bane med egen bil?

Kjører du i gruppe “N” trenger du kun førerkort, hjelm og heldekkende vanlige klær. Vi anbefaler deg som kjører mye gode kjøresko, kjøredress og hansker for din egen sikkerhet. For gruppe “U” og “R” er det også krav om kjøredress. Bilen må være godkjent og registrert på skilt. Det er IKKE godkjent med prøveskilt eller forhandlerskilt?


Er det lov å kjøre med prøveskilt på Sportsbilfestivalen?

Nei.


Ikke en gang forhandlerskilt?

Nei. Om du sjekker forsikringsvilkårene på forhandlerskilt, så står det svart på hvitt at de ikke er gyldig på bane.

 

Gjelder forsikringen på din egen bil ved kjøring på bane?

Hvilke vilkår som er gjeldende må du sjekke i din forsikring. Vi har avtale med if... som gjør at if-kunder dekkes av kaskoforsikring under kjørekurset.

 

Trenger jeg engangslisens?

Ja, alle som skal kjøre på Sportsbilfestivalen må ha engangslisens, denne er innbakt i påmeldingsavgiften. Passasjerer må i tillegg løse passasjerlisens, dette gjøres på festivalen. 

 

Ekstra fører da?

Billetten dekker 1 bil og 1 fører. Du får mulighet til å kjøpe på ekstra fører og engangslisens via billettlinken du får tilsendt. 


Hva er støykrav?

Alle baneanlegg har et maksimum på tillatt støy fra biler som skal kjøres på bane. Per i dag er dette kravet på 100 db, og dette måles som stamstøy på 4500 rpm ca en meter skrått ut til siden for eksosrør.

 

Kjører alle på banen samtidig?

Nei, vi deler inn i ulike grupper; Nybegynner, Urutinert og Rutinert avhenig av erfaring, ferdighetsnivå og hastighet. Sportsbilfestivalen har banemannskap rundt hele banen som til envher tid sørger for at kjøringen foregår ihht. gjeldende reglement og kutyme. Det vil også være egne heat for lisenserte biler i løpet av dagen. 

 

Er det lov å kjøre forbi overalt på banen?

For gruppe “N” er det kun forbikjøring på rettstrekkene på banen, for gruppe “U” og “R” kan det forbikjøres overalt.  Ved forbikjøring har uansett den som kjører forbi det hele og fulle ansvar for at dette foregår på en ryddig og forsvarlig måte. Følg nøye med i speil og vis hensyn til hverandre, dette er like gjeldende på banen som på offentlig vei.

 

Er det lov å drifte eller sladde på Sportsbilfestivalen?

Nei og nei, på Sportsbilfestivalen er det sporvalg som gjelder. Det betyr ikke at en fører blir svartflagget hvis man får en sladd i en sving, men hvis kjørestil avviker den kutymen som gjelder på banen vil fører få tilsnakk av banemannskap. 

 

Er det lov med passasjer i bilen?

Ja, på Sportsbilfestivalen har du lov til å ha passasjer i bilen. Passasjer skal følge samme beklednings- og sikkerhetsretningslinjer som for fører av bilen i den gitte gruppen. Vi følger NBFs krav om minimumhøyde på pasasjer på 150 cm. Passasjer må kjøpe passasjerlisens.

 

Er det lov med ekstra fører?

Ja, på Sportsbilfestivalen kan en bil ha flere førere. Alle som skal kjøre må gjennomføre førermøte samt bruke gjeldende sikkerhetsbekledning, i tillegg må hver enkelt fører løse lisens.

 

Kan man leie hjelm og kjøreutstyr på Sportsbilfestivalen?

Nei, dessverre så har vi ikke hjelm og utstyr til utleie.


Overnatting?

Overnatting enten i telt/bobil/campingvogn på banen, eller Clarion Helma i Mo i Rana sentrum. Som deltaker på Sportsbilfestivalen har Clation Helma gleden av å tilby deg gunstige priser på overnatting gjennom hele helgen. 

Tips og veiledning ved banekjøring


Hovedformålet for banekjøring er å ha det gøy, og samtidig å utvikle seg til å bli en bedre fører som skal kunne håndtere eget kjøretøy sikrere. Konkurransekjøring er ikke tillatt. Husk at Veitrafikklovens bestemmelser gjelder for kjøring på bane med gateregistrerte kjøretøy.

Lufttrykket i dekkene øker når dekkene blir varme, derfor kontroller lufttrykket regelmessig for å finne fram til det trykket som passer deg og ditt kjøretøy best. Dersom man bruker vanlige dekk anbefales det å bruke dekk som ikke har mer enn et par millimeter mønsterdybde på tørr asfalt mens det på våt asfalt anbefales å bruke dekk med mye mønsterdybde. Sørg for å peile/kontrollere motorens oljemengde før, under og etter banekjøring. Fyll på om nødvendig.


Kjørekutyme

Forbikjøring er tillatt både på høyre og venstre side. (Kun på venstre side på rettstrekk for gruppe N)  Den som passerer er imidlertid ALLTID hovedansvarlig ved forbikjøring, men den som passeres er PLIKTIG til å bidra med å gjøre forbikjøringen trygg. Vær aktsom og kjør med nødvendig sikkerhetsmargin. Den som blir forbikjørt bør fortrinnsvis kjøre i idealsporet og gå av gassen. Den/de som kjører forbi velger alternativt spor. Det anbefales å slippe forbi raskere biler/førere før sving. Grunnen til det er at å være rask på bane handler om mye mer enn hestekrefter. Det handler om førerkapasitet, vekt, dekk, bremser og riktig sporvalg. Det er med andre ord ikke selvsagt at den som har størst motor er den som kjører fortest.


Det er faktisk ikke uvanlig at de mest effektstinne bilene blir frakjørt av en motorsvakere bil. Det er derimot vanskelig for en motorsvak bil å kjøre forbi en motorsterk bil etter svingen fordi det da ofte går rett fram og da handler om motorstyrke. Altså - Slipp forbi en raskere bil før svingen! Om du blir tatt igjen av en som du egentlig ikke tror er raskere enn deg så slipp ham/henne forbi. Hvis det etter noen runder viser seg at du har rett så vil vedkommende slippe deg forbi igjen. I depotet gjelder gangfart!Kjør med flyt. Sats ikke alt på første runden. Ta det heller litt med ro og forsøk å finne idealsporet. Da kommer farten av seg selv. Husk også at dekkene (især R-dekk) trenger noe tid for å oppnå riktig arbeidstemeratur. Gjør ferdig bremsing og giring før svingen.


Ta pauser!

Det kan være slitsomt å kjøre på bane. Sørg for å få i deg nok væske. Drikk mye vann. Ta en pause når/dersom du blir sliten. Bremsene er det viktigste og mest kritiske elementet på kjøretøyet Samtidig er det også det mest sårbare ved banekjøring fordi ordinære bremser i utgangspunktet ikke er konstruert for de ekstreme påkjenninger som banekjøring medfører. Det som påvirker bremsenes holdbarhet er måten de brukes på. For å hindre at bremsene overopphetes skal man heller bremse steinhardt i en kort periode enn å småbremse/file på bremsene i en lang periode. Brems altså så hardt at det føles feil. Det er også viktig å se over bremsene regelmessig. Bytt bremsevæske minst én gang pr. år og ha helst med deg et ekstra sett bremseklosser på banetreff. Vurder også om du skal kjøpe bremseklosser som tåler mer varme. Hvis du opplever ”fading” dvs. at du må tråkke hardere og hardere på bremsepedalen for å oppnå bremseeffekt, dessuten at pedalen blir lav, så er det tegn på at bremsevæsken er overopphetet. Kjør en runde i rolig tempo for å kjøle bremsene før du kjører inn i depotet. Når man setter fra seg bilen bør man ikke sette på håndbrekket, men sette bilen i gir for å unngå lokal overoppheting av bremseskivene. Avkjøling er viktig. Ikke bare bremsene, men også resten av bilen blir varm. Bruk derfor alltid siste runde til avkjøling dvs. å kjøre en rolig runde før du kjører inn. La om mulig også motoren gå litt på tomgang for å la vann og olje hjelpe til med motoravkjølingen, men pass på at du ikke sitter med foten på bremsen.


Sikkerhet

Vær mentalt forberedt på at det kan skje noe, tenk igjennom situasjonen på forhånd.

Flaggvaktene varsler om eventuelle hendelser på banen. Flaggvakter har radiosamband for å kunne meddele hendelser på banen til hovedposteringen ved påslipp og til ambulansepersonell.  Sørg for at du vet hvor flaggpostvaktene er og følg deres instrukser.

Vær spesielt oppmerksom på at det er strengt forbudt å krysse den hvite linjen ved utkjøring fra depotet og ut på banen.

Skulle det skje at du kjører av banen så styr rett frem! Det er viktig at hjulene peker rett frem hvis du blir tvunget til å kjøre av banen før en sving. Prøver du å svinge er sjansen for å velte stor. Det samme gjelder dersom du kommer utenfor banen. Styr rett frem, senk farten og styr opp på banen igjen dersom farten tillater det. Forsøker du å styre opp med en gang er det stor fare for å få sladd.

Hvis du kjører av banen skal du bli sittende i bilen til banemannskapet har sagt at det er trygt å komme ut! Ikke beveg deg dersom du er skadet. Unntak er dersom det brenner i bilen. Da må du komme deg ut så fort som mulig. Banekjøringen vil bli stoppet og bergingsmannskap og ambulanse vil komme. Andre førere skal ikke stoppe opp, men følge flaggvaktenes ordre og kjøre rolig inn i depotet hvis ikke annet blir signalisert av banemannskapet.


Flaggregler

Flaggregler og hvilke flagg som er i bruk, gjennomgåes på førermøtet:

Gult flagg: Brukes når noe har skjedd. Senk farten ordentlig, vær forberedt på å stoppe. Forbikjøring er forbudt

Grønt flagg: Brukes etter gult flagg og opphever dette. Dvs. når "faren" er over og det igjen er klar bane. Gjelder eventuelt frem til neste gule  flagg

Rødt flagg: Kjøringen avbrytes før tiden. Kjør runden ferdig og inn i depotet

Svart/hvitt flagg (rutefall): Banekjøringsheatet er ferdig. Kjør runden ferdig i rolig tempo for å avkjøle bilen og inn i depotet

Svart flagg: Brukes mot deg som en enkelt fører. Du må kjøre inn i depotet. Banemannskapet vil snakke med deg. Det kan være noe galt med bilen din eller med kjøringen din

Blått flagg: Slipp forbi raskere bil. Du har en bil bak deg som du må slippe forbi


Arrangøren skal ta vare på sikkerheten på banen og har derfor full rett til å nekte adgang til banen for enhver fører som etter gjentatt tilsnakk fortsatt kjører over evne og ikke retter seg etter arrangørens regler for banekjøring.

Om ACR


Vi mener ACR er nord-Europas beste bane! 

Banen er 3 753 m lang, og er Norges lengste asfaltbane.


Mer info: acr.no

Partnere


Kontakt oss


Frode Halvorsen

post@sportsbilfestivalen.no


Sportsbilfestivalen er et arrangement i regi av

Kills Bugs Fast